Tìm thấy 119.550 xe hơi cũ đang rao bán trên Mitula