Tìm thấy 147.158 xe hơi cũ đang rao bán trên Mitula