Tìm thấy 152.307 xe hơi cũ đang rao bán trên Mitula