Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Xe hơi Ford Fiesta

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(450)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(405)
Top car makes
KIA
566 xe tìm thấy
Ford fiesta 2018 x ng ban xe o to ford fiesta 2018 gia 365 tri u 2460184
5 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
55.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 55000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2015 x ng ban xe o to ford fiesta 2015 gia 310 tri u 2460316
4 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2015
70.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2011 x ng ban xe o to ford fiesta 2011 gia 250 tri u 2458634
4 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2011
78.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 78000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2011 x ng ban xe o to ford fiesta 2011 gia 230 tri u 2461324
4 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2011
64.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 64000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2014 x ng mua ban o to ford fiesta 2014 gia 318 tri u 2207
9 anh
MỚI
₫318.000.000 Thành tiền
2014
77.000 cây số
Xăng
Fiesta 1.0l titanium_2014. 51a-xe cá nhân. Màu: đỏ. Số km: 77.000km. Phụ kiện đi kèm: phim cách nhiệt, camera hành trình, lót sàn...
20 giờs trước in Khoxehoi
Ford fiesta 2011 x ng ban xe o to ford fiesta 2011 gia 205 tri u 2460527
5 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2011
70.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2018 x ng ban xe o to ford fiesta 2018 gia 360 tri u 2459361
4 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
70.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2013 x ng ban xe o to ford fiesta 2013 gia 225 tri u 2460907
5 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2013
93.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 93000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 290 tri u 2461603
4 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
60.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 60000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2012 x ng ban xe o to ford fiesta 2012 gia 213 tri u 2458681
4 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2012
160.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 160000 miles, it's in top condition. An...
20 giờs trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 288 tri u 2454851
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
57.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 57000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 298 tri u 2457431
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
73.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable suv car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 73000 miles, it's in top condition. An unbeatable...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2015 x ng ban xe o to ford fiesta 2015 gia 285 tri u 2456909
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2015
100.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 100000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2017 x ng ban xe o to ford fiesta 2017 gia 346 tri u 2454494
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
38.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 38000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2014 x ng ban xe o to ford fiesta 2014 gia 255 tri u 2455383
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2014
125.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 125000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 295 tri u 2456126
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
120 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 120 miles, it's in top condition. An unbeatable...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 350 tri u 2455046
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
68.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 68000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 350 tri u 2456228
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
68.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 68000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2014 x ng ban xe o to ford fiesta 2014 gia 290 tri u 2454632
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2014
70.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2011 x ng ban xe o to ford fiesta 2011 gia 230 tri u 2456872
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2011
70.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2011 x ng ban xe o to ford fiesta 2011 gia 200 tri u 2457428
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2011
76.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 76000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2014 x ng ban xe o to ford fiesta 2014 gia 279 tri u 2454541
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2014
1.234 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 1234 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2011 x ng ban xe o to ford fiesta 2011 gia 222 tri u 2454456
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2011
135.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 135000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 19 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2016 x ng ban xe o to ford fiesta 2016 gia 288 tri u 2454891
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
58.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 58000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 20 giờ trước in banotore.com
Ford fiesta 2015 x ng ban xe o to ford fiesta 2015 gia 285 tri u 2457287
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2015
75.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 75000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 19 giờ trước in banotore.com
566 xe tìm thấy