Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Ford Fiesta

2.355 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Ford Fiesta

75% của các quảng cáo cho Fiesta mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Ford Fiesta là 10,4.

Số dặm trung bình của Fiesta 44.010 ml, trong khi những năm phổ biến nhất của đăng ký cho Ford Fiesta để bán được 2011, 2014 và 2017.

Giá trung bình cho Fiesta trong Việt Nam là ₫485.333.333,33 với một biến thể của ₫289.000.000.

Cập nhật lần cuối
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(998)
Dầu diesel sinh học(43)
Diesel(17)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.776)