Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Ford Fiesta

4.087 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Ford Fiesta

78% của các quảng cáo cho Fiesta mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Ford Fiesta là 6.

Số dặm trung bình của Fiesta 38.478,57 ml, trong khi những năm phổ biến nhất của đăng ký cho Ford Fiesta để bán được 2014, 2011 và 2016.

Giá trung bình cho Fiesta trong Việt Nam là ₫481.066.666,67 với một biến thể của ₫285.000.000.

Để thu hẹp tìm kiếm của bạn vê Ford Fiesta, bạn có thể thử các từ khóa sau đây Ford Fiesta, Ford Fiesta Cổ, Ford Fiesta Xăng. Bạn cũng có thể thử tìm những từ khác như: Ford Fiesta Đen hoặc Ford Fiesta Mới.

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(2.074)
Dầu diesel sinh học(99)
Diesel(32)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(3.207)