Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Ford Taurus

13 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Ford Taurus

76% của các quảng cáo cho Taurus mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Ford Taurus là 8.

Số dặm trung bình của Taurus 59.253 ml, trong khi những năm phổ biến nhất của đăng ký cho Ford Taurus để bán được 1995, 2001 và 2016.

Giá trung bình cho Taurus trong Việt Nam là ₫284.166.666,67 với một biến thể của ₫1.245.000.000.

Để thu hẹp tìm kiếm của bạn vê Ford Taurus, bạn có thể thử các từ khóa sau đây Ford Taurus, Ban Ford Taurus, Ford Taurus Cổ. Bạn cũng có thể thử tìm những từ khác như: Ford Taurus Xăng hoặc Ford Taurus Ngập Nước.

giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(9)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(10)
Top car makes