Giá cho Ford Explorer

Ford Explorer Phương tiện đi lại có giá tăng nhẹ gần đây Giá cho thương hiệu này đã tăng lên.

₫1.771.360.354,5
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Ford Explorer

Giá bán lẻ ô tô Ford Explorer đã tăng trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫1.665.218.750. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫1.690.320.000 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng từ ₫1.677.769.344 đến ₫1.816.994.048. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫1.747.381.760 đến ₫1.819.317.632 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Ford Explorer đã trở nên đắt đỏ hơn trong những năm gần đây. Giữa 2016 và 2019, giá trung bình là ₫1.784.834.048. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2016 (₫1.611.875.000) di chuyển lên đến (₫1.992.700.000) ở 2019.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Ford Explorer tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫1.811.476.190
65
65
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin