Giá cho Hyundai Accent

Hyundai Accent Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫402.027.738,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Accent

Giá bán ô tô Hyundai Accent đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫459.720.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫461.875.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -44 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 35 % với mức giá trung bình ₫359.773.760 trong 4 tháng trước đó và ₫486.535.712 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Accent đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong 2013 và 2013, mức giá trung bình là ₫375.000.000. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 31 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫471.750.016 trong 2020 và ₫451.000.000 trong 2022.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Accent xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 18 % hợp lý hơn giá trung bình (₫455.571.429). Theo sau là giá ₫399.000.000 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 12% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "25.000 - 50.000" và giá là ₫465.000.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười một
Số Hyundai Accent tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫455.571.429
113
96
112
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin