Giá cho Hyundai Accent

Hyundai Accent Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫480.695.603,5
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Accent

Giá bán ô tô Hyundai Accent không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫495.817.500. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫504.778.750 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫500.298.112 đến ₫492.077.504. Trong hai tháng trước giá đã -9 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫496.187.808 đến ₫449.711.200 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Accent đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2015 và 2018, giá trung bình là ₫417.700.000. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2015 (₫380.000.000) di chuyển lên đến (₫455.400.000) ở 2018. Trong hai năm tiếp theo (2019,2020), Giá trung bình tăng 7 % Chuyển từ !PRECIO1! đến ₫446.524.992, Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫449.868.544 trong 2021 và ₫453.212.128 trong 2022.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Accent xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "50.000 - 100.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 17 % hợp lý hơn giá trung bình (₫451.354.839). Theo sau là giá ₫455.071.429 với phạm vi "ít hơn 10.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 1% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫375.000.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tư
Số Hyundai Accent tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫451.354.839
338
324
329
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin