Giá cho Hyundai Accent

Hyundai Accent Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫279.237.500
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Accent

Giá bán ô tô Hyundai Accent đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫360.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫360.000.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 165 % với mức giá trung bình ₫180.000.000 trong 4 tháng trước đó và ₫477.712.512 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Accent đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2011 và 2019, giá trung bình là ₫320.250.944. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2011 (₫271.666.667) di chuyển lên đến (₫377.410.256) ở 2019. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 29 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫434.634.624 trong 2022 và ₫454.964.288 trong 2023.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Accent xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 31 % hợp lý hơn giá trung bình (₫481.250.000). Theo sau là giá ₫334.666.667 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 3% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫452.489.796.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Hyundai Accent tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫481.250.000
3.731
2.897
3.731
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin