Giá cho Hyundai Avante

Hyundai Avante Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫407.144.179,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Avante

Giá bán lẻ cho Hyundai Avante xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫359.111.111. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫344.111.111 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng từ ₫351.611.104 đến ₫383.821.440. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 32 % với mức giá trung bình ₫367.716.288 trong 4 tháng trước đó và ₫486.000.000 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Số Hyundai Avante tin rao vặt được sử dụng
₫486.000.000
4
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin