Giá cho Hyundai Avante

Hyundai Avante Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫162.000.000
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Avante

Giá bán ô tô Hyundai Avante đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫486.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫486.000.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-100 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫243.000.000 đến .

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười một
Số Hyundai Avante tin rao vặt được sử dụng
Chưa có dữ liệu
0
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin