Giá cho Hyundai County

Hyundai County Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã giảm giá

₫356.120.289
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai County

Giá bán cho Hyundai County xe đã giảm xuống trong 6 tháng vừa rồi theo như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫378.550.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫389.175.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán đã giảm -9 phần trăm trong giá trung bình so với 2 tháng trước. Trong hai tháng trước giá đã -9 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫367.456.960 đến ₫333.446.912 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai County đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2008 và 2017, giá trung bình là ₫460.946.432. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2008 (₫200.285.714) di chuyển lên đến (₫698.000.000) ở 2017.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai County xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 4 % hợp lý hơn giá trung bình (₫319.480.000). Theo sau là giá ₫586.666.667 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "100.000 - 200.000". Nó 84% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "ít hơn 10.000" và giá là ₫306.772.727.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Hyundai County xe chỉ ra "Dầu diesel sinh học" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 8 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫319.480.000) theo sau là "Diesel" giá ₫316.625.000. Trung bình các loại nhiên liệu rẻ nhất là "Diesel". Nó có giá là 1 % phải chăng hơn giá trung bình trên thị trường, tiếp theo là "Dầu diesel sinh học" với giá ₫294.625.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười hai
Số Hyundai County tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫319.480.000
98
58
91
90
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫160.000.000
₫172.666.667
₫347.250.000
₫388.369.988
₫409.333.333
₫438.592.583
₫498.689.655
₫521.093.750
₫533.750.000
₫539.785.714
₫596.000.000
₫602.714.286
₫613.657.500
₫852.047.500
₫1.128.258.750
₫1.157.000.000