Giá cho Hyundai Mighty

Hyundai Mighty Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫408.777.777,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Mighty

Giá bán ô tô Hyundai Mighty đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Ở Tháng giá trung bình mỗi xe là ₫694.000.000. Trong suốt Tháng giá đã giảm mạnh đến . Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -16 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 83 % với mức giá trung bình ₫320.055.552 trong 4 tháng trước đó và ₫586.222.208 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Số Hyundai Mighty tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫586.222.222
9
4
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin