Giá cho Hyundai Mighty

Hyundai Mighty Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫259.574.074
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Mighty

Giá bán ô tô Hyundai Mighty đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫586.222.222. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫586.222.222 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-34 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫293.111.104 đến ₫192.500.000.

Chi phí khấu hao hàng năm

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười một
Số Hyundai Mighty tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫385.000.000
1
1
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin