Giá cho Hyundai Starex

Hyundai Starex Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫226.955.108
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Starex

Giá bán lẻ cho Hyundai Starex xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫108.181.818. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫113.312.500 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 133 % từ ₫110.747.160 đến ₫258.019.728. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 69 % với mức giá trung bình ₫184.383.440 trong 4 tháng trước đó và ₫312.098.432 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Starex đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2003 và 2013, giá trung bình là ₫283.768.512. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2003 (₫145.000.000) di chuyển lên đến (₫400.000.000) ở 2013. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 78 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 7 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫545.142.848) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2016, 2017) Với một giá ₫585.285.696.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Starex xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 36 % hợp lý hơn giá trung bình (₫315.775.000). Theo sau là giá ₫243.500.000 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "25.000 - 50.000". Nó 138% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫407.777.778.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Hyundai Starex xe chỉ ra "Diesel" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 12 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫315.775.000) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫289.913.043. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Xăng". Giá là 33 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫289.913.043.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Hyundai Starex tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫315.775.000
89
75
88
89
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫122.000.000
₫132.785.714
₫139.000.000
₫255.000.000
₫267.725.490
₫347.777.778
₫363.913.043
₫387.640.000
₫397.337.500
₫514.666.667
₫532.351.250
₫610.312.500
₫630.937.500
₫641.681.818
₫650.987.500
₫716.333.333
₫895.862.500
₫999.587.500