Giá cho Hyundai Starex

Hyundai Starex Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫530.313.642,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Starex

Giá bán lẻ cho Hyundai Starex xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫468.174.603. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫464.017.857 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 16 % từ ₫466.096.224 đến ₫541.525.952. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 16 % với mức giá trung bình ₫503.811.072 trong 4 tháng trước đó và ₫583.318.720 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Starex đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa trước và 2013, giá trung bình là ₫272.865.280. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình trước (₫180.750.000) di chuyển lên đến (₫454.666.667) ở 2013. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 129 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫644.213.888 trong 2016 và ₫664.788.864 trong 2017.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Starex xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 49 % hợp lý hơn giá trung bình (₫575.225.000). Theo sau là giá ₫333.444.444 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "25.000 - 50.000". Nó 13% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫557.958.333.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Hyundai Starex xe chỉ ra "Dầu diesel sinh học" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 42 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫575.225.000) theo sau là "Diesel" giá ₫453.871.795. Trung bình các loại nhiên liệu rẻ nhất là "Xăng". Nó có giá là 14 % phải chăng hơn giá trung bình trên thị trường, tiếp theo là "Diesel" với giá ₫453.871.795.

Giá trung bình

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Hyundai Starex xe hiển thị với 3 cửa rẻ nhất. Chúng 72 % hợp lý hơn so với mức giá trung bình (₫575.225.000). Tiếp theo là xe 4 cửa với giá trung bình ₫410.209.302. Xe với giá thấp nhất với có 5 cửa và 7 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Hyundai Starex tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫575.225.000
439
412
439
348
294
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫170.000.000
₫191.888.889
₫211.762.500
₫356.837.500
₫389.175.000
₫418.956.250
₫436.941.176
₫515.269.000
₫542.584.211
₫544.726.938
₫573.617.647
₫596.692.308
₫711.255.000
₫715.000.000
₫739.666.667
₫906.138.750
₫1.061.333.333
₫1.155.363.636
₫1.207.866.238
Hyundai Starex loại