Giá cho Hyundai Starex

Hyundai Starex Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫855.936.111,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Starex

Giá bán lẻ cho Hyundai Starex xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫509.700.000. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫699.250.000. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 84 % từ ₫604.475.008 đến ₫1.112.499.968. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫858.487.488 đến ₫850.833.344 trong suốt Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Hyundai Starex tin rao vặt được sử dụng
₫720.000.000
2
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin