Giá cho Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫636.237.500
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Tucson

Giá bán ô tô Hyundai Tucson đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫839.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫846.500.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -70 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 49 % với mức giá trung bình ₫546.375.040 trong 4 tháng trước đó và ₫815.962.496 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Tucson đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2009 và 2017, giá trung bình là ₫487.550.016. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2009 (₫250.000.000) di chuyển lên đến (₫625.000.000) ở 2017. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 35 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 12 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫747.777.280) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2020, 2023) Với một giá ₫838.204.544.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Tucson xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 46 % hợp lý hơn giá trung bình (₫809.375.000). Theo sau là giá ₫621.032.258 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "10.000 - 25.000". Nó 1% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "ít hơn 10.000" giá ₫777.851.852.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Hyundai Tucson xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 4 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫809.375.000) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫824.173.913. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 2 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫774.237.500.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Hyundai Tucson tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫809.375.000
1.435
534
1.435
982
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin