Giá cho Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫808.792.923,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Tucson

Giá bán ô tô Hyundai Tucson không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫777.890.411. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫804.468.750 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫791.179.584 đến ₫811.873.408. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫801.526.528 đến ₫823.325.824 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Tucson đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong 2011 và 2011, mức giá trung bình là ₫620.000.000. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 34 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫842.302.400 trong 2019 và ₫854.033.344 trong 2020.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Tucson xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "50.000 - 100.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 14 % hợp lý hơn giá trung bình (₫811.809.524). Theo sau là giá ₫840.062.500 với phạm vi "ít hơn 10.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 3% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫696.666.667.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Hyundai Tucson xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 6 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫811.809.524) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫840.600.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 4 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫761.833.333.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Số Hyundai Tucson tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫811.809.524
139
106
129
107
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin