Giá cho Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã giảm giá

₫751.471.104,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Tucson

Giá bán cho Hyundai Tucson xe đã giảm xuống trong 6 tháng vừa rồi theo như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫834.842.105. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫811.809.524 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -21 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng 7 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫784.025.024) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Tucson đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2016 và 2017, giá trung bình là ₫634.833.344. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2016 (₫350.000.000) di chuyển lên đến (₫919.666.667) ở 2017.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười một
Số Hyundai Tucson tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫777.250.000
42
42
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin