Giá cho Hyundai Veloster

Hyundai Veloster Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫335.717.954,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Veloster

Giá bán ô tô Hyundai Veloster không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫332.375.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫324.875.000 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫328.624.992 đến ₫333.739.968. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫331.182.464 đến ₫344.788.896 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Veloster vẫn đang ổn định trong những năm gần đây. Trong 2011 và 2012, mức giá trung bình là ₫348.750.016. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Veloster xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 6 % hợp lý hơn giá trung bình (₫347.777.778). Theo sau là giá ₫350.555.556 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "50.000 - 100.000". Nó 1% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "ít hơn 10.000" và giá là ₫327.000.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Hyundai Veloster tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫347.777.778
11
9
11
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫122.000.000
₫132.785.714
₫139.000.000
₫255.000.000
₫267.725.490
₫315.775.000
₫363.913.043
₫387.640.000
₫397.337.500
₫514.666.667
₫532.351.250
₫610.312.500
₫630.937.500
₫641.681.818
₫650.987.500
₫716.333.333
₫895.862.500
₫999.587.500