Giá cho Hyundai i

Hyundai i Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫373.735.416,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai i

Giá bán lẻ cho Hyundai i xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫305.000.000. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫354.125.000. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 18 % từ ₫329.562.496 đến ₫390.031.264. Giá trung bình đã tăng 12 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫401.612.512) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai i đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong 2010 và 2010, mức giá trung bình là ₫183.333.328. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 104 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫393.402.016 trong 2023 và ₫412.237.376 trong 2024.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai i xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 46 % hợp lý hơn giá trung bình (₫400.412.500). Theo sau là giá ₫231.444.444 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 4% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫361.951.220.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Hyundai i ô tô với giá rẻ nhất có 4 cửa. Chúng 14 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫345.562.500. Xe với giá thấp nhất với có 5 cửa và 4 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng một
Số Hyundai i tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫400.412.500
3.993
1.060
3.993
2.134
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin