Giá cho Hyundai i

Hyundai i Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã giảm giá

₫364.995.993,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai i

Giá bán cho Hyundai i xe đã giảm xuống trong 6 tháng vừa rồi theo như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫391.612.500. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫372.892.500 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫382.252.512 đến ₫373.155.008. Trong hai tháng trước giá đã -10 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫377.703.744 đến ₫339.580.480 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai i đã trải qua sự mất giá đáng kể trong những năm gần đây. Trong các mẫu đầu tiên đã phân tích, đi từ 2009 đến 2018, mức giá trung bình là ₫327.340.480. Xin lưu ý của của sự mất giá đáng kể trong giá giữa 2009 (₫460.000.000) và 2018 (₫356.642.857). Trong hai năm tiếp theo (2019,2020), Giá trung bình tăng 13 % Chuyển từ !PRECIO1! đến ₫370.611.104, Trong hai năm qua, ngành công nghiệp xe hơi đã có một tình trạng giảm phát mạnh mẽ trong giá bán của nó-27 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Điều này đã được thu được từ việc phân tích giá cho bốn năm trước trong một mẫu trước đó (₫292.472.224) và hai năm qua (2021, 2022) với giá của ₫214.333.328.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai i xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 40 % hợp lý hơn giá trung bình (₫343.026.415). Theo sau là giá ₫214.000.000 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 4% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "100.000 - 200.000" và giá là ₫214.000.000.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Hyundai i ô tô với giá rẻ nhất có 4 cửa. Chúng 19 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫277.333.333. Xe với giá thấp nhất với có 5 cửa và 1 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Số Hyundai i tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫343.026.415
995
899
966
169
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin