Giá cho Hyundai i

Hyundai i Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã giảm giá

₫307.722.222,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai i

Giá bán cho Hyundai i xe đã giảm xuống trong 6 tháng vừa rồi theo như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫331.333.333. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫337.500.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -16 % so với hai tháng trước. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫308.458.336 đến ₫306.249.984 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Chi phí theo cây số

Khi phân tích các mức giá trung bình theo số dặm của ô tô trong khoảng "25.000 - 50.000" dặm với giá ₫305.000.000 thì 0 % rẻ hơn giá trung bình (!PRECIO2!). Các mức giá rẻ nhất có thể được tìm thấy cho các xe trong phạm vi "25.000 - 50.000" . Nó 0 %hợp lý hơn so với giá trị trung bình thị trường đề cập trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Hyundai i tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫305.000.000
65
22
65
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin