Giá cho KIA K3

KIA K3 Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫318.166.666,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA K3

Giá bán ô tô KIA K3 đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Ở Tháng giá trung bình mỗi xe là ₫709.000.000. Trong suốt Tháng giá đã giảm mạnh đến ₫400.000.000. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -28 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-100 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫477.249.984 đến .

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số KIA K3 tin rao vặt được sử dụng
Chưa có dữ liệu
0
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin