Giá cho KIA Rio

KIA Rio Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫303.253.014,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Rio

Giá bán ô tô KIA Rio không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫303.562.500. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫297.176.471 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫300.369.472 đến ₫301.758.304. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫301.063.872 đến ₫307.631.264 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Rio đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2011 và 2013, giá trung bình là ₫263.462.960. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2011 (₫221.000.000) di chuyển lên đến (₫297.500.000) ở 2013. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 19 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫313.998.272 trong 2016 và ₫313.600.000 trong 2017.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Rio xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "10.000 - 25.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 23 % hợp lý hơn giá trung bình (₫310.975.000). Theo sau là giá ₫248.000.000 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "50.000 - 100.000". Nó 4% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "ít hơn 10.000" và giá là ₫298.285.714.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy KIA Rio ô tô với giá rẻ nhất có 4 cửa. Chúng 5 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫295.103.448. Xe với giá đắt nhất có... 5 cửa và 2 % đắt hơn giá trung bình đã đề cập trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Rio tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫310.975.000
361
351
361
212
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000