Giá cho KIA Sorento

KIA Sorento Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫814.217.500
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Sorento

Giá bán lẻ cho KIA Sorento xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫723.050.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫692.387.500 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 17 % từ ₫707.718.720 đến ₫829.741.888. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 18 % với mức giá trung bình ₫768.730.304 trong 4 tháng trước đó và ₫905.191.872 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Sorento đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2009 và 2019, giá trung bình là ₫472.600.896. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2009 (₫355.000.000) di chuyển lên đến (₫644.941.176) ở 2019. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 84 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫878.273.536 trong 2022 và ₫888.210.496 trong 2023.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Sorento xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 50 % hợp lý hơn giá trung bình (₫898.050.000). Theo sau là giá ₫510.000.000 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "25.000 - 50.000". Nó 8% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫821.285.714.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho KIA Sorento xe chỉ ra "Diesel" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 32 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫898.050.000) theo sau là "Xăng" giá ₫632.150.000. Trung bình các loại nhiên liệu rẻ nhất là "Dầu diesel sinh học". Nó có giá là 12 % phải chăng hơn giá trung bình trên thị trường, tiếp theo là "Xăng" với giá ₫632.150.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Sorento tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫898.050.000
2.705
1.326
2.705
2.183
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫1.315.700.000