Giá cho KIA Sportage

KIA Sportage Phương tiện đi lại có giá tăng nhẹ gần đây Giá cho thương hiệu này đã tăng lên.

₫747.820.412,5
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Sportage

Giá bán lẻ ô tô KIA Sportage đã tăng trong 6 tháng trước. Ở Tháng giá cho một ô tô là ₫668.000.000 tăng từ ₫731.812.500 ở Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫699.906.240 đến ₫707.782.400. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 19 % với mức giá trung bình ₫703.844.352 trong 4 tháng trước đó và ₫835.772.608 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Sportage đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong các mẫu đầu tiên đã phân tích (2010 - 2011), giá trung bình là ₫358.623.456. Trong thời gian này, giá cho 2010 mà ở ₫376.333.333 giảm xuống ₫340.913.578 trong 2011. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 107 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 10 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫827.045.504) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2023, 2024) Với một giá ₫912.437.504.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Sportage xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 42 % hợp lý hơn giá trung bình (₫816.833.333). Theo sau là giá ₫529.000.000 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 13% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "25.000 - 50.000" và giá là ₫890.750.000.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho KIA Sportage xe chỉ ra "Dầu diesel sinh học" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 4 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫816.833.333) theo sau là "Xăng" giá ₫810.595.745. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Diesel". Giá là 14 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫810.595.745.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Sportage tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫816.833.333
143
112
143
143
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000