Giá cho Luxgen 7

Luxgen 7 Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫456.474.924,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Luxgen 7

Giá bán lẻ cho Luxgen 7 xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Ở Tháng giá cho một ô tô là ₫389.178.571 tăng từ ₫439.725.000 ở Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 28 % từ ₫414.451.776 đến ₫528.550.016. Trong hai tháng trước giá đã -10 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫471.500.896 đến ₫426.422.976 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Luxgen 7 đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2007 và 2020, giá trung bình là ₫471.770.848. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2007 (₫177.333.333) di chuyển lên đến (₫713.083.333) ở 2020.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Luxgen 7 xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 15 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫487.466.667) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫773.600.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 59 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫414.954.545.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Số Luxgen 7 tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫487.466.667
41
28
38
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin