Giá cho Luxgen 7

Luxgen 7 Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫532.562.570
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Luxgen 7

Giá bán ô tô Luxgen 7 không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫543.082.857. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫516.787.879 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán đã giảm -7 phần trăm trong giá trung bình so với 2 tháng trước. Giá trung bình đã tăng 12 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫572.295.296) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Luxgen 7 đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong 2004 và 2004, mức giá trung bình là ₫112.500.000. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 425 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã trải qua một sự gia tăng mạnh mẽ của 18 % So với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Điều này đã được thực hiện từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫721.981.248) Và hai năm cuối cùng đã được phân tích ( 2020, 2021) Với một giá ₫853.562.496.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Luxgen 7 hiệu xe "Xăng" như các loại nhiên liệu tốn kém nhất. Nó 5 % đắt hơn so với giá thị trường trung bình (₫571.125.000) tiếp theo là "Dầu diesel sinh học" giá ₫621.777.778. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 9 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫599.052.632.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Luxgen 7 tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫571.125.000
41
30
36
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin