Giá cho Mazda 6

Mazda 6 Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫622.083.333,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mazda 6

Giá bán lẻ cho Mazda 6 xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫525.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫525.000.000 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 29 % từ ₫525.000.000 đến ₫677.500.032. Giá trung bình đã tăng 10 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫663.750.016) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Số Mazda 6 tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫625.000.000
8
8
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin