Giá cho Mercedes Benz C

Mercedes Benz C Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫197.222.222,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz C

Giá bán ô tô Mercedes Benz C đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫300.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫300.000.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 94 % với mức giá trung bình ₫150.000.000 trong 4 tháng trước đó và ₫291.666.656 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Mercedes Benz C tin rao vặt được sử dụng
₫583.333.333
10
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin