Giá cho Mercedes Benz C

Mercedes Benz C Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫1.510.724.304,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz C

Giá bán lẻ cho Mercedes Benz C xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Ở Tháng giá cho một ô tô là ₫1.271.620.825 tăng từ ₫1.359.750.000 ở Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 23 % từ ₫1.315.685.376 đến ₫1.611.843.712. Giá trung bình đã tăng 10 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫1.604.643.712) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mercedes Benz C đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2002 và 2016, giá trung bình là ₫670.332.608. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2002 (₫159.000.000) di chuyển lên đến (₫1.202.043.478) ở 2016. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 94 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 12 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫1.479.420.928) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2019, 2020) Với một giá ₫1.655.074.688.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Mercedes Benz C xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "25.000 - 50.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 32 % hợp lý hơn giá trung bình (₫1.589.537.500). Theo sau là giá ₫1.587.537.500 với phạm vi "ít hơn 10.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 0% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "25.000 - 50.000" giá ₫1.073.333.333.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Mercedes Benz C ô tô với giá rẻ nhất có 5 cửa. Chúng 58 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫667.500.000. Xe với giá thấp nhất với có 4 cửa và 28 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng hai
Số Mercedes Benz C tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫1.589.537.500
1.315
1.315
551
44
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin