Giá cho Mercedes Benz GL

Mercedes Benz GL Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫503.356.149,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz GL

Giá bán lẻ cho Mercedes Benz GL xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của . Giá này đã không biến đổi và duy trì ở trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -2147483648 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của -2530 % với mức giá trung bình ₫-67.730.792 trong 4 tháng trước đó và ₫1.645.529.984 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mercedes Benz GL đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong 2016 và 2016, mức giá trung bình là ₫1.086.833.280. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi. Trong hai năm tiếp theo (2017,2018), Giá trung bình tăng 11 % Chuyển từ !PRECIO1! đến ₫1.210.041.728, Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 5 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫1.279.604.224) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2019, 2020) Với một giá ₫1.349.166.720.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Mercedes Benz GL xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "50.000 - 100.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 40 % hợp lý hơn giá trung bình (₫1.817.976.744). Theo sau là giá ₫1.732.384.615 với phạm vi "25.000 - 50.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "25.000 - 50.000". Nó 5% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "50.000 - 100.000" giá ₫1.085.363.636.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Mercedes Benz GL tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫1.817.976.744
421
419
421
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin