Giá cho Mercedes Benz GLK

Mercedes Benz GLK Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫745.496.713,5
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz GLK

Giá bán ô tô Mercedes Benz GLK không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình cho Tháng là ₫748.750.000. Trong suốt Thángđã có một giảm giá bán nhỏ đến ₫705.235.294. Hai tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán đã giảm -6 phần trăm trong giá trung bình so với 2 tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 17 % với mức giá trung bình ₫705.691.520 trong 4 tháng trước đó và ₫825.107.136 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mercedes Benz GLK đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2013 và 2014, giá trung bình là ₫901.583.360. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2013 (₫825.000.000) di chuyển lên đến (₫978.166.667) ở 2014.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Mercedes Benz GLK xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 2 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫833.714.286) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫890.000.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 7 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫818.363.636.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng hai
Số Mercedes Benz GLK tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫833.714.286
16
9
15
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin