Giá cho Mercedes Benz GLK

Mercedes Benz GLK Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫771.654.589,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz GLK

Giá bán ô tô Mercedes Benz GLK không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫798.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫810.277.778 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫804.138.880 đến ₫780.509.120. Trong hai tháng trước giá đã -8 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫792.323.968 đến ₫730.315.776 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mercedes Benz GLK đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2009 và 2014, giá trung bình là ₫731.654.144. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2009 (₫575.000.000) di chuyển lên đến (₫951.200.000) ở 2014.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Mercedes Benz GLK xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 5 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫720.000.000) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫882.666.667. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 23 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫685.142.857.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Mercedes Benz GLK tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫720.000.000
18
16
18
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin