Giá cho Mercedes Benz M

Mercedes Benz M Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫109.139.646,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz M

Giá bán ô tô Mercedes Benz M đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫126.083.333. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫120.300.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -22 % so với hai tháng trước. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫109.780.896 đến ₫107.857.144 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mercedes Benz M đã trải qua sự mất giá đáng kể trong những năm gần đây. Trong các mẫu đầu tiên đã phân tích (2002 - 2004), giá trung bình là ₫94.527.776. Trong thời gian này, giá cho 2002 mà ở ₫115.250.000 giảm xuống ₫102.333.333 trong 2004.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Mercedes Benz M xe chỉ ra "Dầu diesel sinh học" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 33 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫106.000.000) theo sau là "Xăng" giá ₫405.250.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Xăng". Giá là 282 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫71.400.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Mercedes Benz M tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫106.000.000
9
9
9
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin