Giá cho Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫342.192.424,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mitsubishi Attrage

Giá bán ô tô Mitsubishi Attrage không thay đổi trong vòng 6 tháng. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫352.400.000. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫418.500.000. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng từ ₫385.449.984 đến ₫425.727.264. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-47 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫405.588.608 đến ₫215.400.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Mitsubishi Attrage tin rao vặt được sử dụng
Chưa có dữ liệu
0
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin