Giá cho Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫320.750.000
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mitsubishi Attrage

Giá bán lẻ cho Mitsubishi Attrage xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là . Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫483.750.000. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 97 % từ ₫241.875.008 đến ₫475.375.008. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-32 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫358.625.024 đến ₫245.000.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng một
Số Mitsubishi Attrage tin rao vặt được sử dụng
₫490.000.000
2
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin