Giá cho Mitsubishi Jolie

Mitsubishi Jolie Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫177.679.166,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mitsubishi Jolie

Giá bán lẻ cho Mitsubishi Jolie xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫148.187.500. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫147.150.000 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 25 % từ ₫147.668.752 đến ₫185.006.256. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 20 % với mức giá trung bình ₫166.337.504 trong 4 tháng trước đó và ₫200.362.496 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mitsubishi Jolie đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa trước và 2003, giá trung bình là ₫102.451.688. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình trước (₫104.666.667) di chuyển lên đến (₫123.129.630) ở 2003. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 54 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫160.763.888 trong 2006 và ₫163.422.608 trong 2007.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Mitsubishi Jolie xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "10.000 - 25.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 40 % hợp lý hơn giá trung bình (₫199.825.000). Theo sau là giá ₫126.863.636 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 2% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "25.000 - 50.000" giá ₫149.000.000.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Mitsubishi Jolie xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 3 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫199.825.000) theo sau là "Diesel" giá ₫206.875.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Diesel". Giá là 4 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫193.937.500.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Mitsubishi Jolie tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫199.825.000
1.639
1.639
972
510
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin