Giá cho Toyota Camry

Toyota Camry Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫1.186.287.500
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Camry

Giá bán ô tô Toyota Camry không thay đổi trong vòng 6 tháng. Ở Tháng giá cho một ô tô là ₫1.163.562.500 tăng từ ₫1.248.325.000 ở Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫1.205.943.808 đến ₫1.247.862.528. Trong hai tháng trước giá đã -10 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫1.226.903.168 đến ₫1.105.056.256 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Toyota Camry đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa trước và 2016, giá trung bình là ₫459.274.944. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình trước (₫143.160.000) di chuyển lên đến (₫836.913.000) ở 2016. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 96 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 10 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫996.877.568) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2019, 2020) Với một giá ₫1.095.000.064.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Toyota Camry xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 63 % hợp lý hơn giá trung bình (₫971.575.000). Theo sau là giá ₫715.500.000 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 1% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "25.000 - 50.000" giá ₫858.750.000.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Toyota Camry ô tô với giá rẻ nhất có 4 cửa. Chúng 18 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫795.384.615. Xe với giá đắt nhất có... 5 cửa và 32 % đắt hơn giá trung bình đã đề cập trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Toyota Camry tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫971.575.000
6.386
6.386
2.339
325
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin