Giá cho Toyota Hiace

Toyota Hiace Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫183.248.234,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Hiace

Giá bán lẻ cho Toyota Hiace xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là . Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫207.588.235. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 108 % từ ₫103.794.120 đến ₫216.123.232. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 44 % với mức giá trung bình ₫159.958.672 trong 4 tháng trước đó và ₫229.827.344 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Toyota Hiace xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 21 % hợp lý hơn giá trung bình (₫235.076.923). Theo sau là giá ₫235.125.000 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "10.000 - 25.000". Nó 77% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫306.222.222.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Toyota Hiace xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 7 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫235.076.923) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫246.529.412. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Dầu diesel sinh học". Giá là 5 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫219.227.273.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng một
Số Toyota Hiace tin rao vặt được sử dụng
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫235.076.923
48
47
48
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin