Giá cho Toyota Hilux

Toyota Hilux Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫670.367.393
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Hilux

Giá bán lẻ cho Toyota Hilux xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫475.000.000. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫785.000.000. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng từ ₫630.000.000 đến ₫686.070.912. Giá trung bình đã tăng 6 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫695.031.232) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Toyota Hilux xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 45 % hợp lý hơn giá trung bình (₫698.387.500). Theo sau là giá ₫403.500.000 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "10.000 - 25.000". Nó 3% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "25.000 - 50.000" và giá là ₫720.533.333.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Toyota Hilux xe chỉ ra "Diesel" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 13 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫698.387.500) theo sau là "Xăng" giá ₫755.888.889. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Xăng". Giá là 8 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Diesel" giá ₫610.736.111.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng một
Số Toyota Hilux tin rao vặt được sử dụng
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫698.387.500
676
676
462
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin