Giá cho Toyota Hilux

Toyota Hilux Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫416.606.829,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Hilux

Giá bán ô tô Toyota Hilux đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫634.684.932. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫630.000.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 95 % với mức giá trung bình ₫316.171.232 trong 4 tháng trước đó và ₫617.478.016 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Toyota Hilux vẫn đang ổn định trong những năm gần đây. Trong 2016 và 2017, mức giá trung bình là ₫778.433.344. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Toyota Hilux xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 47 % hợp lý hơn giá trung bình (₫641.384.615). Theo sau là giá ₫638.470.588 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 10% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "25.000 - 50.000" và giá là ₫694.818.182.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Toyota Hilux xe chỉ ra "Dầu diesel sinh học" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 6 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫641.384.615) theo sau là "Diesel" giá ₫770.142.857. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Diesel". Giá là 20 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫601.294.118.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Toyota Hilux tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫641.384.615
194
39
194
192
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin