Giá cho Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫1.272.083.333,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Land Cruiser

Giá bán lẻ cho Toyota Land Cruiser xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫951.250.000. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫1.558.750.000. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫1.255.000.064 đến ₫1.254.166.656. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫1.254.583.296 đến ₫1.307.083.392 trong suốt Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười hai
Số Toyota Land Cruiser tin rao vặt được sử dụng
₫1.312.500.000
5
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin