Giá cho Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã giảm giá

₫542.676.587,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Volkswagen Beetle

Giá bán cho Volkswagen Beetle xe đã giảm xuống trong 6 tháng vừa rồi theo như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫609.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫609.000.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -19 % so với hai tháng trước. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫550.952.384 đến ₫526.124.992 trong suốt Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Volkswagen Beetle tin rao vặt được sử dụng
₫470.000.000
2
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin