Giá cho Mercedes Benz

Mercedes Benz Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫-282.562.411,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mercedes Benz

Giá bán lẻ cho Mercedes Benz xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫-593.404.796. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫-539.617.991. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến -62 % từ ₫-566.511.424 đến ₫-216.204.544. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của -83 % với mức giá trung bình ₫-391.357.984 trong 4 tháng trước đó và ₫-64.971.304 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mercedes Benz đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa trước và 2012, giá trung bình là ₫332.854.272. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình trước (₫123.300.000) di chuyển lên đến (₫620.109.091) ở 2012. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 210 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã trải qua một sự gia tăng mạnh mẽ của 16 % So với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Điều này đã được thực hiện từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫1.223.714.944) Và hai năm cuối cùng đã được phân tích ( 2015, 2016) Với một giá ₫1.416.906.240.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Mercedes Benz xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "ít hơn 10.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 72 % hợp lý hơn giá trung bình (₫181.795.204). Theo sau là giá ₫246.325.000 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "25.000 - 50.000". Nó 974% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫1.173.000.000.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Mercedes Benz xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 45 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫181.795.204) theo sau là "Dầu diesel sinh học" giá ₫229.883.833. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Khí đốt tự nhiên". Giá là 695 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Diesel" giá ₫259.332.099.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Mercedes Benz ô tô với giá cao nhất có 3 cửa. Chúng 296 % đắt hơn giá trung bình cho kiểu dáng này với giá ₫720.000.000. Xe với giá đắt nhất có... 2 cửa và 343 % đắt hơn giá trung bình đã đề cập trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Mercedes Benz tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫181.795.204
55.491
55.491
18.983
10.460
7.691
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin