Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Honda City

4.780 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Honda City

77% của các quảng cáo cho City mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Honda City là 11,4.

Giá trung bình cho City trong Việt Nam là ₫535.600.000 với một biến thể của ₫179.000.000.

Để thu hẹp tìm kiếm của bạn vê Honda City, bạn có thể thử các từ khóa sau đây Honda City, Honda City Cổ, Honda City Xăng. Bạn cũng có thể thử tìm những từ khác như: Honda City Đen hoặc Honda City Mới.

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(2.806)
Dầu diesel sinh học(5)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(3.724)