Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Xe hơi Honda Civic

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(972)
Khí đốt tự nhiên(2)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(816)
Top car makes
1.198 xe tìm thấy
Honda civic 2018 x ng ban xe o to honda civic 2018 gia 568 tri u 2395648
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
82.539 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 82539 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2019 x ng ban xe o to honda civic 2019 gia 555 tri u 2394060
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
45.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 45000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2010 x ng ban xe o to honda civic 2010 gia 250 tri u 2394170
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
244.225 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2007 x ng ban xe o to honda civic 2007 gia 26 tri u 239433
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2007
2.580 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 2580 miles, it's in top condition. An unbeatable...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2022 x ng ban xe o to honda civic 2022 gia 685 tri u 2395064
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2022
18.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 18000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2019 x ng ban xe o to honda civic 2019 gia 200 tri u 2395260
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
64.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 64000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2009 x ng ban xe o to honda civic 2009 gia 270 tri u 2395318
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
98.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 98000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2019 x ng ban xe o to honda civic 2019 gia 569 tri u 2395418
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
38.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 38000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2014 x ng ban xe o to honda civic 2014 gia 455 tri u 2395593
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2014
70.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2009 x ng ban xe o to honda civic 2009 gia 222 tri u 2394567
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
18 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 18 miles, it's in top condition. An unbeatable...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2023 x ng ban xe o to honda civic 2023 gia 799 tri u 2394405
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2023
0 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its miles, it's in top condition. An unbeatable...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2008 x ng ban xe o to honda civic 2008 gia 240 tri u 2395840
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
160.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 4. Despite its 160000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2007 x ng ban xe o to honda civic 2007 gia 185 tri u 2395178
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2007
175.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 175000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2020 x ng ban xe o to honda civic 2020 gia 615 tri u 2394556
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
51.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 51000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần trước in banotore.com
Honda civic 2019 x ng ban xe o to honda civic 2019 gia 555 tri u 2392311
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
244.225 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2008 x ng ban xe o to honda civic 2008 gia 195 tri u 2393459
4 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
120.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 120000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2009 x ng ban xe o to honda civic 2009 gia 244 tri u 2390809
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
123.456 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 123456 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2021 x ng ban xe o to honda civic 2021 gia 620 tri u 2391017
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
27.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 27000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2020 x ng ban xe o to honda civic 2020 gia 620 tri u 2393037
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
40.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 40000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2017 x ng ban xe o to honda civic 2017 gia 485 tri u 2390126
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
70.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 70000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2021 x ng ban xe o to honda civic 2021 gia 735 tri u 2392896
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
15.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 15000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2018 x ng ban xe o to honda civic 2018 gia 525 tri u 2393546
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
49.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 49000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2008 x ng ban xe o to honda civic 2008 gia 230 tri u 2391205
4 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
123 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 123 miles, it's in top condition. An unbeatable...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2019 x ng ban xe o to honda civic 2019 gia 540 tri u 2392305
3 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
62.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 62000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
Honda civic 2008 x ng ban xe o to honda civic 2008 gia 210 tri u 2392028
4 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
150.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 4. Despite its 150000 miles, it's in top condition. An...
1 tuần + 1 ngày trước in banotore.com
1.198 xe tìm thấy