Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Honda CR-V

3.404 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Honda Cr V

72% của các quảng cáo cho CR-V mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Honda Cr V là 8,4.

Giá trung bình cho CR-V trong Việt Nam là ₫978.727.272,73 với một biến thể của ₫323.000.000.

Để thu hẹp tìm kiếm của bạn vê Honda Cr V, bạn có thể thử các từ khóa sau đây Honda Cr V, Honda Cr V Cổ, Honda Cr V Xăng. Bạn cũng có thể thử tìm những từ khác như: Honda Cr V Đen hoặc Honda Cr V Mới.

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(2.100)
Diesel(3)
Dầu diesel sinh học(2)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(2.472)