Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Xe hơi KIA Sedona

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Diesel(344)
Xăng(179)
Dầu diesel sinh học(129)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(525)
Top car makes
KIA
853 xe tìm thấy
Kia sedona d u diesel sinh h c xe kia sedona 2 2 dat luxury 2021 1 t 29 tri u ng ngay 2712...
10 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
9.000 cây số
Dầu diesel sinh học
Hàng độc kia sedona 2.2 full dầu sản xuất 2021 màu trắng. đăng ký tháng...
16 giờs trước in Bonbanh
Kia sedona d u diesel sinh h c xe kia sedona 2 2 dat luxury 2021 1 t 25 tri u ng ngay 2012...
10 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
13.000 cây số
Dầu diesel sinh học
Độc kia sedona 2.2 full dầu sản xuất 2021 màu trắng. đăng ký tháng 12...
16 giờs trước in Bonbanh
Kia sedona 2021 diesel ban xe o to kia sedona 2021 gia 970 tri u 2403899
4 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
39.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 39000 miles, it's in top condition. An...
1 ngày + 17 hours ago in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 865 tri u 2403701
9 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
26.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering 4 doors and comfortable seating for 7. Despite its 26000 miles, it's in top condition. An...
1 ngày + 17 hours ago in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 955 tri u 2402980
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
60.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 60000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2019 diesel ban xe o to kia sedona 2019 gia 890 tri u 2400825
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
119.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 119000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 959 tri u 2402268
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
60.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 60000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 948 tri u 2401715
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
59.600 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 59600 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2018 diesel ban xe o to kia sedona 2018 gia 799 tri u 2401816
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
84.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 84000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 960 tri u 2401073
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
39.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 39000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2019 diesel ban xe o to kia sedona 2019 gia 840 tri u 2401668
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
74.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 74000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 895 tri u 2400786
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
77.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 77000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2019 diesel ban xe o to kia sedona 2019 gia 785 tri u 2401568
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
160.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 160000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2017 diesel ban xe o to kia sedona 2017 gia 675 tri u 2403334
9 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
91.085 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 91085 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 16 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2021 diesel ban xe o to kia sedona 2021 gia 950 tri u 2396341
5 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
25.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 25000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2016 x ng ban xe o to kia sedona 2016 gia 550 tri u 2396201
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
72.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 72000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2016 diesel ban xe o to kia sedona 2016 gia 565 tri u 2397461
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
135.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 135000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2021 diesel ban xe o to kia sedona 2021 gia 989 tri u 2399721
5 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
21.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 21000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2016 x ng ban xe o to kia sedona 2016 gia 565 tri u 2396701
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
95.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 95000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2020 diesel ban xe o to kia sedona 2020 gia 930 tri u 2398139
5 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
44.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 44000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2019 x ng ban xe o to kia sedona 2019 gia 879 tri u 2398800
5 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
50.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 50000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2018 x ng ban xe o to kia sedona 2018 gia 750 tri u 2398100
6 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
98.000 cây số
Xăng
Check out this amazing deal! A remarkable mpv car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 98000 miles, it's in top condition. An unbeatable...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona 2021 diesel ban xe o to kia sedona 2021 gia 960 tri u 2398810
5 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
640.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 7. Despite its 640000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
Kia sedona kia sedona 2019
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
0 cây số
Bán kia sedona - máy dầu - sản xuất 12/2019 phiên bản platinium. Xe gia đình sử dụng đi được 80.000km. Máy móc và nước sơn còn zine 100%. Trang...
5 ngày + 17 giờ trước in oto.com.vn
Kia sedona 2019 diesel ban xe o to kia sedona 2019 gia 875 tri u 2398824
5 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
77.000 cây số
Diesel
Check out this amazing deal! A remarkable van/minivan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 77000 miles, it's in top condition. An...
5 ngày + 17 giờ trước in banotore.com
853 xe tìm thấy