Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Toyota Yaris

2.305 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Toyota Yaris

78% của các quảng cáo cho Yaris mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Toyota Yaris là 5,267.

Số dặm trung bình của Yaris 53.250 ml, trong khi những năm phổ biến nhất của đăng ký cho Toyota Yaris để bán được 2010, 2017 và 2013.

Giá trung bình cho Yaris trong Việt Nam là ₫501.153.846,15 với một biến thể của ₫447.000.000.

Cập nhật lần cuối
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(1.462)
Dầu diesel sinh học(10)
Diesel(3)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.820)