Giá cho Mazda 3

Mazda 3 Phương tiện đi lại có giá tăng nhẹ gần đây Giá cho thương hiệu này đã tăng lên.

₫512.272.685,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mazda 3

Giá bán lẻ ô tô Mazda 3 đã tăng trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫484.111.111. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫461.250.000 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫472.680.544 đến ₫461.500.000. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 29 % với mức giá trung bình ₫467.090.272 trong 4 tháng trước đó và ₫602.637.504 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mazda 3 đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2004 và 2019, giá trung bình là ₫372.066.848. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2004 (₫152.800.000) di chuyển lên đến (₫492.656.250) ở 2019. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 48 %. Trong suốt hai năm qua giá cả vẫn luôn duy trì quan đối với 4 năm trước đó, đi từ mức giá trung bình của ₫574.974.784 trong 2022 và ₫599.639.616 trong 2023.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Mazda 3 xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 48 % hợp lý hơn giá trung bình (₫618.787.500). Theo sau là giá ₫335.444.444 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 10% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫534.240.000.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Mazda 3 ô tô với giá rẻ nhất có 5 cửa. Chúng 30 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫435.000.000. Xe với giá thấp nhất với có 4 cửa và 1 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Mazda 3 tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫618.787.500
5.483
5.483
5.034
76
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫399.969.231
₫425.000.000
₫559.337.500
₫574.166.667
₫691.411.765
₫790.062.500
Mazda 3 loại