Giá cho Mazda

Mazda Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫1.147.311.985,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Mazda

Giá bán ô tô Mazda không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫1.190.274.988. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫1.155.141.611 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫1.172.708.352 đến ₫1.169.136.000. Trong hai tháng trước giá đã -6 % mất giá so với giá trị trung bình trước đó đi xuống từ₫1.170.922.240 đến ₫1.100.091.648 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Mazda đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa trước và 2016, giá trung bình là ₫335.274.912. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình trước (₫83.743.750) di chuyển lên đến (₫724.262.500) ở 2016. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 147 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 7 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫886.759.040) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2019, 2020) Với một giá ₫946.105.600.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Mazda xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 77 % hợp lý hơn giá trung bình (₫1.045.554.588). Theo sau là giá ₫310.941.860 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 1% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫842.987.500.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Mazda xe chỉ ra "Dầu diesel sinh học" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 54 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫1.045.554.588) theo sau là "Diesel" giá ₫523.525.000. Trung bình các loại nhiên liệu rẻ nhất là "Xăng". Nó có giá là 4 % phải chăng hơn giá trung bình trên thị trường, tiếp theo là "Diesel" với giá ₫523.525.000.

Giá trung bình

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho Mazda xe hiển thị với 2 cửa rẻ nhất. Chúng 61 % hợp lý hơn so với mức giá trung bình (₫1.045.554.588). Tiếp theo là xe 4 cửa với giá trung bình ₫877.125.000. Xe với giá thấp nhất với có 5 cửa và 9 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Mazda tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫1.045.554.588
48.454
48.454
21.337
11.589
8.661
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫446.555.556
₫531.111.111
₫536.787.488
₫545.800.000
₫563.062.500
₫566.398.750
₫789.125.000
₫838.041.667
₫868.725.000
₫964.536.250
₫1.302.000.000