Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Xe hơi Hyundai Elantra

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(1.219)
Dầu diesel sinh học(2)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.125)
Top car makes
1.614 xe tìm thấy
Hyundai elantra 2017 x ng ban xe o to hyundai elantra 2017 gia 333 tri u 2460466
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2017 x ng ban xe o to hyundai elantra 2017 gia 375 tri u 2460600
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2020 x ng ban xe o to hyundai elantra 2020 gia 528 tri u 2458683
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
65.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 65000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2022 x ng ban xe o to hyundai elantra 2022 gia 535 tri u 2459092
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2022
32.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 2. Despite its 32000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2019 x ng ban xe o to hyundai elantra 2019 gia 395 tri u 2457740
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2021 x ng ban xe o to hyundai elantra 2021 gia 535 tri u 2457883
3 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
17.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 17000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2019 x ng ban xe o to hyundai elantra 2019 gia 478 tri u 2459597
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
60 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 60 miles, it's in top condition. An unbeatable...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2016 x ng ban xe o to hyundai elantra 2016 gia 370 tri u 2458332
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
90.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 90000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2016 x ng ban xe o to hyundai elantra 2016 gia 300 tri u 2459854
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
130.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 130000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2021 x ng ban xe o to hyundai elantra 2021 gia 538 tri u 2457577
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
30.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 30000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2022 x ng ban xe o to hyundai elantra 2022 gia 585 tri u 2459109
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2022
43.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 43000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2017 x ng ban xe o to hyundai elantra 2017 gia 420 tri u 2460440
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
140.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 140000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2017 x ng ban xe o to hyundai elantra 2017 gia 350 tri u 2460511
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
86.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 86000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2018 x ng ban xe o to hyundai elantra 2018 gia 489 tri u 2459746
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
61.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 61000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2023 x ng ban xe o to hyundai elantra 2023 gia 575 tri u 2457931
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2023
10.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 10000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2020 x ng ban xe o to hyundai elantra 2020 gia 495 tri u 2459719
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
58.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 58000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2020 x ng ban xe o to hyundai elantra 2020 gia 575 tri u 2458881
3 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2020
47.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 47000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2016 x ng ban xe o to hyundai elantra 2016 gia 390 tri u 2460613
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2019 x ng ban xe o to hyundai elantra 2019 gia 499 tri u 2459739
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2019
77.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 77000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2021 x ng ban xe o to hyundai elantra 2021 gia 555 tri u 2461362
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2021
60.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 60000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2016 x ng ban xe o to hyundai elantra 2016 gia 399 tri u 2459878
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2016
80.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 80000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2018 x ng ban xe o to hyundai elantra 2018 gia 520 tri u 2459065
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
38.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 38000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2018 x ng ban xe o to hyundai elantra 2018 gia 476 tri u 2461608
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2018
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2022 x ng ban xe o to hyundai elantra 2022 gia 535 tri u 2458138
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2022
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai elantra 2017 x ng ban xe o to hyundai elantra 2017 gia 450 tri u 2460171
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2017
86.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable sedan car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 86000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
1.614 xe tìm thấy