Giá cho Hyundai Elantra

Hyundai Elantra Phương tiện đi lại có giá tăng nhẹ gần đây Giá cho thương hiệu này đã tăng lên.

₫598.623.502,5
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Elantra

Giá bán lẻ ô tô Hyundai Elantra đã tăng trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫567.013.699. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫583.259.259 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫575.136.448 đến ₫594.423.680. Giá trung bình đã tăng 7 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫626.310.336) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Elantra vẫn đang ổn định trong những năm gần đây. Trong các mẫu đầu tiên đã phân tích (2017 - 2022), giá trung bình là ₫590.868.288. Trong thời gian này, giá cho 2017 mà ở ₫587.500.000 giảm xuống ₫515.000.000 trong 2022.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng bảy
Số Hyundai Elantra tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫625.965.517
168
164
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin