Giá cho Hyundai Elantra

Hyundai Elantra Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫453.170.114,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Elantra

Giá bán ô tô Hyundai Elantra đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫626.655.172. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫625.965.517 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -61 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng 12 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫488.800.000) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Elantra đã trải qua sự mất giá đáng kể trong những năm gần đây. Trong các mẫu đầu tiên đã phân tích, đi từ 2016 đến 2017, mức giá trung bình là ₫528.624.992. Xin lưu ý của của sự mất giá đáng kể trong giá giữa 2016 (₫595.000.000) và 2017 (₫462.250.000).

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười một
Số Hyundai Elantra tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
₫488.800.000
43
42
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin