Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm

Xe hơi Hyundai Getz

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Xăng(299)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(316)
Top car makes
380 xe tìm thấy
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 155 tri u 2461359
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
65.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 65000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2009 x ng ban xe o to hyundai getz 2009 gia 105 tri u 2458776
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
10.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 10000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 160 tri u 2461499
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
101 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 101 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 128 tri u 2458234
2 anh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 123 tri u 2459357
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
200.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 200000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 127 tri u 2459207
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
182.806 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 182806 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 128 tri u 2460878
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2009 x ng ban xe o to hyundai getz 2009 gia 115 tri u 2460015
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 125 tri u 2458426
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
125.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 4. Despite its 125000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2009 x ng ban xe o to hyundai getz 2009 gia 96 tri u 246009
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 118 tri u 2460326
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
300.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 300000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 120 tri u 2459668
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
13.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 13000 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 100 tri u 2460125
Xemảnh
MỚI
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
21 giờs trước in banotore.com
Hyundai getz 2007 x ng ban xe o to hyundai getz 2007 gia 135 tri u 2454127
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2007
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 155 tri u 2457451
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
180.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 180000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2009 x ng ban xe o to hyundai getz 2009 gia 108 tri u 2454645
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 115 tri u 2456639
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
900.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 900000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2009 x ng ban xe o to hyundai getz 2009 gia 105 tri u 2455470
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 155 tri u 2457075
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
123 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 123 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2007 x ng ban xe o to hyundai getz 2007 gia 178 tri u 2454989
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2007
10.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 10000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2009 x ng ban xe o to hyundai getz 2009 gia 125 tri u 2456370
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2009
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 100 tri u 2453766
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
244.225 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 244225 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2010 x ng ban xe o to hyundai getz 2010 gia 175 tri u 2456882
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2010
64.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 64000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2008 x ng ban xe o to hyundai getz 2008 gia 135 tri u 2457526
2 anh
Thỏa Thuận Thành tiền
2008
140.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 140000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
Hyundai getz 2007 x ng ban xe o to hyundai getz 2007 gia 125 tri u 2454014
Xemảnh
Thỏa Thuận Thành tiền
2007
97.000 cây số
Xăng
Hà Nội, Hà Nội
Check out this amazing deal! A remarkable hatchback car, offering doors and comfortable seating for 5. Despite its 97000 miles, it's in top condition. An...
2 ngày + 21 giờ trước in banotore.com
380 xe tìm thấy