Tìm kiếm nâng cao MỚI
Tìm kiếm

Xe hơi Hyundai Starex

1.488 xe tìm thấy
Sự thực thú vị về Hyundai Starex

77% của các quảng cáo cho Starex mang theo hình ảnh. Những hình ảnh trung bình cho mỗi quảng cáo cho Hyundai Starex là 8,8.

Số dặm trung bình của Starex 77.962 ml, trong khi những năm phổ biến nhất của đăng ký cho Hyundai Starex để bán được 2017, 2018 và 2013.

Giá trung bình cho Starex trong Việt Nam là ₫690.285.714,29 với một biến thể của ₫1.310.000.000.

Để thu hẹp tìm kiếm của bạn vê Hyundai Starex, bạn có thể thử các từ khóa sau đây Hyundai Starex, Hyundai Starex Cổ, Hyundai Starex Nhập. Bạn cũng có thể thử tìm những từ khác như: Hyundai Starex Sẵn hoặc Hyundai Starex Dầu.

Cập nhật lần cuối
1 ngày trước
1 tuần trước
15 ngày trước
1 tháng trước
giá ₫
 - 
Chọn diện tích
₫0 - ₫100.000.000
₫100.000.000 - ₫200.000.000
₫200.000.000 - ₫300.000.000
₫300.000.000 - ₫400.000.000
₫400.000.000 - ₫500.000.000
₫500.000.000 - ₫800.000.000
₫800.000.000 - ₫1.100.000.000
₫1.100.000.000 - ₫1.400.000.000
₫1.400.000.000 - ₫1.700.000.000
₫1.700.000.000 - ₫2.000.000.000
₫2.000.000.000 +
✚ Xem thêm...
Cây số
 - 
Chọn diện tích
0 - 10.000 km
10.000 - 20.000 km
20.000 - 30.000 km
30.000 - 40.000 km
40.000 - 50.000 km
50.000 - 80.000 km
80.000 - 110.000 km
110.000 - 140.000 km
140.000 - 170.000 km
170.000 - 200.000 km
200.000+ km
✚ Xem thêm...
Số năm tối thiểu
 - 
Chọn diện tích
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
✚ Xem thêm...
nhiên liệu
Bất kỳ
Diesel(304)
Xăng(260)
Dầu diesel sinh học(110)
Điện(1)
Ảnh
hình ảnh kèm theo(1.150)
Top car makes