Giá cho Hyundai Getz

Hyundai Getz Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã giảm giá

₫191.025.944,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Getz

Giá bán cho Hyundai Getz xe đã giảm xuống trong 6 tháng vừa rồi theo như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫200.912.488. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫197.950.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán đã giảm -7 phần trăm trong giá trung bình so với 2 tháng trước. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫192.354.544 đến ₫188.368.752 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Getz vẫn đang ổn định trong những năm gần đây. Giữa 2008 y 2010, giá trung bình là ₫176.530.768. Đã có sự lạm phát từ (₫172.857.143) đến (₫186.577.778).

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Getz xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 17 % hợp lý hơn giá trung bình (₫190.800.000). Theo sau là giá ₫171.444.444 với phạm vi "50.000 - 100.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 2% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫181.800.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tư
Số Hyundai Getz tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫190.800.000
358
358
284
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin