Giá cho Hyundai Getz

Hyundai Getz Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫130.502.518,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Getz

Giá bán ô tô Hyundai Getz không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫126.576.923. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫128.243.902 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫127.410.416 đến ₫131.032.240. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫129.221.328 đến ₫133.064.904 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Getz đã đi xuống trong những năm gần đây. Trong các mẫu đầu tiên đã phân tích (2007 - 2010), giá trung bình là ₫134.692.960. Trong thời gian này, giá cho 2007 mà ở ₫146.500.000 giảm xuống ₫130.787.879 trong 2010.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Getz xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "25.000 - 50.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 19 % hợp lý hơn giá trung bình (₫135.237.500). Theo sau là giá ₫121.666.667 với phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "100.000 - 200.000". Nó 1% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫136.750.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng năm
Số Hyundai Getz tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫135.237.500
297
296
297
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫138.875.000
₫250.666.667
₫270.641.509
₫308.421.875
₫341.800.000
₫350.166.667
₫392.280.000
₫402.887.500
₫508.187.500
₫517.777.778
₫574.333.333
₫607.700.000
₫610.400.000
₫670.350.000
₫850.000.000
₫911.662.500
₫1.117.962.500
₫1.159.800.000