Giá cho Hyundai Getz

Hyundai Getz Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫44.227.777,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Getz

Giá bán lẻ cho Hyundai Getz xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của . Giá này đã không biến đổi và duy trì ở trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ đến . Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 2147483647 % với mức giá trung bình trong 4 tháng trước đó và ₫132.683.336 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Getz vẫn đang ổn định trong những năm gần đây. Trong 2008 và 2010, mức giá trung bình là ₫126.125.592. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Getz xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 2 % hợp lý hơn giá trung bình (₫125.575.000). Theo sau là giá ₫126.080.000 với phạm vi "ít hơn 10.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "50.000 - 100.000". Nó 10% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "10.000 - 25.000" và giá là ₫131.333.333.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Hyundai Getz tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫125.575.000
70
70
68
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫120.666.667
₫325.212.121
₫356.000.000
₫383.300.000
₫424.875.000
₫481.250.000
₫482.250.000
₫509.400.000
₫553.575.758
₫558.500.000
₫626.437.500
₫627.600.000
₫773.000.000
₫809.375.000