Giá cho Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫207.883.234,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Corolla Altis

Giá bán ô tô Toyota Corolla Altis không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình cho Tháng là ₫213.734.694. Trong suốt Thángđã có một giảm giá bán nhỏ đến ₫185.739.130. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -55 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 130 % với mức giá trung bình ₫144.949.856 trong 4 tháng trước đó và ₫333.750.016 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Chi phí theo loại nhiên liệu

"Xăng" giá ₫295.000.000 là loại nhiên liệu giá cả phải chăng nhất khi tính đến giá nhiên liệu trung bình cho Toyota Corolla Altis ô tô. Nó 0 % rẻ hơn so với giá bán bình quân (!PRECIO2!). "Xăng" là loại giá cả phải chăng nhất của nhiên liệu và nó được0 % Ít tốn kém hơn so với giá trị trung bình nói trên.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Toyota Corolla Altis tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫295.000.000
8
8
8
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin