Giá cho Toyota Corolla Altis

Toyota Corolla Altis Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫370.519.218,33
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Corolla Altis

Giá bán ô tô Toyota Corolla Altis đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Ở Tháng giá trung bình mỗi xe là ₫654.200.000. Trong suốt Tháng giá đã giảm mạnh đến ₫510.250.000. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -46 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-53 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫449.300.224 đến ₫212.957.232.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Toyota Corolla Altis đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2009 và 2020, giá trung bình là ₫438.333.344. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2009 (₫315.000.000) di chuyển lên đến (₫650.000.000) ở 2020.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Toyota Corolla Altis xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 28 % hợp lý hơn giá trung bình (₫210.791.667). Theo sau là giá ₫201.470.588 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "50.000 - 100.000". Nó 48% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "25.000 - 50.000" và giá là ₫300.428.571.

Chi phí theo loại nhiên liệu

"Xăng" giá ₫217.777.778 là loại nhiên liệu đắt nhất khi tính giá nhiên liệu trung bình cho Toyota Corolla Altis ô tô. Nó 3 % đắt hơn so với giá bán bình quân (!PRECIO2!). "Xăng" là loại đắt tiền nhất của nhiên liệu và nó 3 % tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình phân tích trước đó.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Toyota Corolla Altis ô tô với giá rẻ nhất có 4 cửa. Chúng 9 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫192.200.000. Xe với giá đắt nhất có... 5 cửa và 134 % đắt hơn giá trung bình đã đề cập trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng hai
Số Toyota Corolla Altis tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫210.791.667
964
51
964
877
337
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin