Giá cho Toyota Innova

Toyota Innova Phương tiện đi lại có giá tăng nhẹ gần đây Giá cho thương hiệu này đã tăng lên.

₫781.879.166,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Toyota Innova

Giá bán lẻ ô tô Toyota Innova đã tăng trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của ₫721.725.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫727.037.500 trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng từ ₫724.381.248 đến ₫805.137.472. Giá trung bình đã tăng 7 % trong hai tháng qua. Kết quả này đã thu được dựa trên giá trong bốn tháng đầu năm (PRECIO1!) và giá cả (₫816.118.720) trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Toyota Innova đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2006 và 2020, giá trung bình là ₫341.643.360. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2006 (₫190.200.000) di chuyển lên đến (₫606.882.353) ở 2020. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 102 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 5 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫726.909.760) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2023, 2024) Với một giá ₫764.750.016.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Toyota Innova xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 71 % hợp lý hơn giá trung bình (₫803.012.500). Theo sau là giá ₫335.025.641 với phạm vi "10.000 - 25.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 6% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "25.000 - 50.000" giá ₫632.369.231.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho Toyota Innova xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 6 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫803.012.500) theo sau là "Khí đốt tự nhiên" giá ₫990.000.000. Trung bình các loại đắt tiền nhất của nhiên liệu là "Khí đốt tự nhiên". Giá là 23 % cao hơn so với giá thị trường, theo sau là "Xăng" giá ₫758.775.000.

Giá trung bình

Biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại xe có cửa cho thấy Toyota Innova ô tô với giá rẻ nhất có 4 cửa. Chúng 25 % rẻ hơn giá trung bình cho mẫu xe này với giá ₫600.000.000. Xe với giá thấp nhất với có 5 cửa và 3 % rẻ hơn giá trung bình đã hiển thị trước đó.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số Toyota Innova tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
Xe có số cửa như bạn tìm kiếm
₫803.012.500
35.553
35.553
23.846
5.193
4.444
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin