Giá cho Hyundai Creta

Hyundai Creta Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫660.725.000
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Creta

Giá bán ô tô Hyundai Creta không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫656.575.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫661.850.000 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫659.212.480 đến ₫657.537.472. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫658.374.976 đến ₫665.425.024 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho Hyundai Creta đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2016 và 2024, giá trung bình là ₫589.596.416. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2016 (₫415.000.000) di chuyển lên đến (₫637.000.000) ở 2024.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Creta xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "50.000 - 100.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 27 % hợp lý hơn giá trung bình (₫666.862.500). Theo sau là giá ₫635.322.581 với phạm vi "25.000 - 50.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe giá cả phải chăng nhất là "ít hơn 10.000". Nó 3% Ít tốn kém hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với một số dặm của "10.000 - 25.000" giá ₫644.054.054.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tư
Số Hyundai Creta tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫666.862.500
675
112
675
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫95.000.000
₫130.892.308
₫151.666.667
₫220.733.333
₫250.666.667
₫263.296.296
₫332.200.000
₫350.277.778
₫394.071.429
₫398.962.500
₫475.000.000
₫505.425.025
₫545.333.333
₫567.500.000
₫594.137.500
₫628.500.000
₫850.000.000
₫857.370.370
₫913.012.500