Giá cho Hyundai Creta

Hyundai Creta Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫607.000.000
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Creta

Giá bán ô tô Hyundai Creta không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫596.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫596.000.000 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫596.000.000 đến ₫617.500.032. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫606.750.016 đến ₫607.500.032 trong suốt Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tư
Số Hyundai Creta tin rao vặt được sử dụng
₫597.500.000
8
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin