Giá cho Hyundai Creta

Hyundai Creta Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫406.811.011,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Creta

Giá bán ô tô Hyundai Creta đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫597.000.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫597.000.000 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -100 % so với hai tháng trước. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 109 % với mức giá trung bình ₫298.500.000 trong 4 tháng trước đó và ₫623.433.024 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho Hyundai Creta xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "10.000 - 25.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 0 % hợp lý hơn giá trung bình (₫626.437.500). Theo sau là giá ₫626.600.000 với phạm vi "25.000 - 50.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "ít hơn 10.000". Nó 0% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "25.000 - 50.000" và giá là ₫626.600.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng mười
Số Hyundai Creta tin rao vặt được sử dụng
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫626.437.500
110
109
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin