Giá cho Hyundai Sonata

Hyundai Sonata Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫557.107.142,83
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Sonata

Giá bán lẻ cho Hyundai Sonata xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Trong suốt tháng đầu tiên được phân tích ở Tháng giá trung bình là ₫465.142.857. Tháng vì lạm phát nên đã tăng đến ₫597.500.000. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 44 % từ ₫531.321.440 đến ₫765.000.000. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-42 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫648.160.704 đến ₫375.000.000.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Hyundai Sonata tin rao vặt được sử dụng
Chưa có dữ liệu
0
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin