Giá cho Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Phương tiện đi lại có có sự giảm giá nhẹ gần đây Loại xe này đã trải qua một sự giảm mạnh trong giá bán của nó.

₫845.823.980,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho Hyundai Santa Fe

Giá bán ô tô Hyundai Santa Fe đã giảm mạnh trong 6 tháng vừa qua như chúng tôi phân tích. Giá trung bình ở Tháng của ₫1.092.381.381. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫1.107.562.500 trong suốt Tháng. Hai tháng tiếp theo giá đã giảm mạnh -21 % so với hai tháng trước. Trong hai tháng qua, giá đã trải qua một sự mất giá mạnh của-42 % so với 4 giá trị trung bình trước đó đi xuống từ ₫983.736.000 đến ₫570.000.000.

Chi phí khấu hao hàng năm

Chi phí theo loại nhiên liệu

"Diesel" giá ₫505.000.000 là loại nhiên liệu giá cả phải chăng nhất khi tính đến giá nhiên liệu trung bình cho Hyundai Santa Fe ô tô. Nó 0 % rẻ hơn so với giá bán bình quân (!PRECIO2!). "Diesel" là loại giá cả phải chăng nhất của nhiên liệu và nó được0 % Ít tốn kém hơn so với giá trị trung bình nói trên.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng tám
Số Hyundai Santa Fe tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫505.000.000
16
6
16
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin