Giá cho KIA Cadenza

KIA Cadenza Phương tiện đi lại có giá tăng mạnh gần đây Hiện đã có sự tăng giá đáng kể vào giá bán cho loại xe này.

₫534.075.000
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Cadenza

Giá bán lẻ cho KIA Cadenza xe hơi đã tăng mạnh trong 6 tháng trước. Giá trung bình ở Tháng của . Giá này đã không biến đổi và duy trì ở trong suốt Tháng. Trong 2 tháng tiếp theo (Tháng, Tháng) giá bán trung bình đã tăng, lên đến 2147483647 % từ đến ₫538.000.000. Giá trung bình đã tăng trưởng ngoạn mục của 97 % với mức giá trung bình ₫269.000.000 trong 4 tháng trước đó và ₫530.150.016 trong những tháng gần đây nhất Tháng và Tháng.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Cadenza tin rao vặt được sử dụng
₫514.500.000
2
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000
Những thông tin tìm kiếm liên quan đến KIA Cadenza