Giá cho KIA Sedona

KIA Sedona Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫897.247.916,67
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Sedona

Giá bán ô tô KIA Sedona không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫908.725.000. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫878.375.000 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫893.550.016 đến ₫896.943.744. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫895.246.848 đến ₫901.249.984 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Sedona đã có sự gia tăng mạnh trong những năm gần đây. Giữa 2007 và 2017, giá trung bình là ₫502.222.432. Có một lạm phát đáng kể của giá trung bình 2007 (₫145.000.000) di chuyển lên đến (₫704.923.077) ở 2017. Trong hai năm tiếp theo (! ANYO1 !,! ANYO2!) Giá cho các mô hình nói trên đã tăng lên mạnh mẽ một 59 %. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 7 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫860.752.640) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2020, 2021) Với một giá ₫922.833.344.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Sedona xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "100.000 - 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 23 % hợp lý hơn giá trung bình (₫893.312.500). Theo sau là giá ₫717.944.444 với phạm vi "ít hơn 10.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "25.000 - 50.000". Nó 2% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫852.237.500.

Chi phí theo loại nhiên liệu

Các biểu đồ hiển thị giá trung bình cho các loại nhiên liệu cho KIA Sedona xe chỉ ra "Xăng" như là loại nhiên liệu rẻ nhất. Nó 24 % rẻ hơn so với giá trung bình (₫893.312.500) theo sau là "Diesel" giá ₫822.853.659. Trung bình các loại nhiên liệu rẻ nhất là "Dầu diesel sinh học". Nó có giá là 3 % phải chăng hơn giá trung bình trên thị trường, tiếp theo là "Diesel" với giá ₫822.853.659.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Sedona tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
Xe sử dụng nhiên liệu bạn tìm kiếm
₫893.312.500
1.931
1.648
1.740
1.931
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫262.325.000
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫898.050.000
₫1.315.700.000