Giá cho KIA Forte

KIA Forte Phương tiện đi lại có giá không thay đổi nhiều trong những tháng trước đây Giá cho thương hiệu này đã không thay đổi nhiều gần đây.

₫263.634.222,17
Giá trung bình Trong 6 tháng vừa qua
Giá cho KIA Forte

Giá bán ô tô KIA Forte không thay đổi trong vòng 6 tháng. Giá trung bình ở Tháng của ₫265.342.466. Giá này đã không biến đổi và duy trì ở ₫258.661.538 trong suốt Tháng. Giá bán trung bình đã duy trì trong hai tháng tới từ ₫262.002.000 đến ₫259.206.912. Trong vài tháng qua, giá trung bình hầu như không thay đổi, còn lại giống nhau đi từ ₫260.604.448 đến ₫269.693.760 trong suốt Tháng và Tháng.

Chi phí khấu hao hàng năm

Giá trung bình cho KIA Forte đã trở nên đắt đỏ hơn trong những năm gần đây. Trong 2009 và 2009, mức giá trung bình là ₫246.750.000. Trong thời gian này, giá khá nhiều vẫn không đổi. Trong hai năm tiếp theo giá trung bình (! PRECIO2!) Đã hầu như không thay đổi, vẫn ở một giá trị không đổi so với kỳ trước. Trong hai năm qua, giá cả trong ngành công nghiệp xe hơi đã tăng lên 6 % so với giá trị trung bình trong 4 năm trước đó. Kết luận này đã đạt được từ việc nghiên cứu giá cho bốn năm trước đó trong mẫu trước đó ( ₫270.711.104) và hai năm trước đây, đã được nghiên cứu ( 2012, 2013) Với một giá ₫286.677.792.

Chi phí theo cây số

Biểu đồ hiển thị giá cho KIA Forte xe ô tô theo số dặm của họ cho thấy rằng những chiếc xe trong một phạm vi "nhiều hơn 200.000" dặm là những giá thấp nhất. Chúng thì 9 % hợp lý hơn giá trung bình (₫262.325.000). Theo sau là giá ₫254.703.704 với phạm vi "100.000 - 200.000" dặm, chúng ta có thể thấy trong các mẫu xe sau. Phạm vi số dặm cho những chiếc xe đắt tiền nhất là "25.000 - 50.000". Nó 30% đắt hơn so với giá trị thị trường trung bình theo sau những chiếc xe với số dặm là "50.000 - 100.000" và giá là ₫273.347.826.

Bảng dữ liệu
Giá trung bình tháng sáu
Số KIA Forte tin rao vặt được sử dụng
Xe đăng ký với năm bạn tìm kiếm
Xe đã chạy số cây số như bạn tìm kiếm
₫262.325.000
293
121
293
** Bảng dữ liệu do chưa có đầy đủ dữ liệu để quy về một giá trị đáng tin
Đời xe khác
₫66.333.333
₫227.263.158
₫310.975.000
₫341.078.979
₫400.666.667
₫409.147.059
₫443.387.500
₫508.425.000
₫514.500.000
₫548.987.500
₫611.825.000
₫679.737.500
₫816.833.333
₫893.312.500
₫898.050.000
₫1.315.700.000